Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση - Διαμαρτυρία


Το Διοικητικό Συμβούλιο του παραρτήματος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας του Ν. Βοιωτίας , συμμεριζόμενο την ανησυχία και συντασσόμενο με τις ενστάσεις όχι μόνο των μελών της, αλλά και ολόκληρης της μαθηματικής κοινότητας, θα ήθελε να εκφράσει την έντονη διαφωνία του στο, δυστυχώς, συχνό φαινόμενο της ανάθεσης της διδασκαλίας των Μαθηματικών, σε καθηγητές άλλων ειδικοτήτων. Το  γεγονός αυτό αποτελεί παράγοντα υποβάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης μαθηματικής εκπαίδευσης  στο ελληνικό σχολείο. 
Επιπλέον, ενέχει κινδύνους για την ομαλή «μαθησιακή εξέλιξη» των μαθητών καθώς το εν λόγω μάθημα απαιτεί μια  ιδιαίτερη μεθοδολογική και διδακτική προσέγγιση που ένας εκπαιδευτικός άλλου κλάδου δύσκολα μπορεί να εφαρμόσει με σταθερούς χειρισμούς και συγκεκριμένες στοχεύσεις,  καταφεύγοντας έτσι σε πρακτικές πειραματικού χαρακτήρα με αποτέλεσμα την δημιουργία «μαθησιακών ανισοτήτων» ακόμα και μεταξύ τμημάτων του ίδιου σχολείου. 
Για τους λόγους αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο του παραρτήματος του Ν. Βοιωτίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας συνυπογράφει την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία στις 8/9/2016 και η οποία παρατίθεται παρακάτω.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διαμαρτύρεται έντονα για την υποβάθμιση του μαθήματος των μαθηματικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με την ανάθεση της διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων. Σε πρόσφατη συνάντηση της ΕΜΕ με τον Υπουργό Παιδείας αναλύθηκε η σημασία που έχει για το εκπαιδευτικό έργο και το διδακτικό προσωπικό η βαθιά καλλιέργεια στην επιστημονική και φιλοσοφική φύση της μαθηματικής γνώσης, στην αναγκαιότητα της σύνδεσής της με την εποπτεία, με  τη συμβολική έκφραση, με την αποδεικτική διαδικασία.
•    Σημειώθηκαν οι αρνητικές συνέπειες για την μάθηση εάν το διδακτικό προσωπικό έχει βασική κατάρτιση προσανατολισμένη σε διαφορετικά πεδία και επικουρικά στην ικανότητα  χρήσης ή εφαρμογής ορισμένων περιοχών της μαθηματικής επιστήμης σε αυτά τα πεδία. 
•    Επισημάνθηκε ότι  η διδασκαλία των μαθηματικών είναι ένα πολύπλοκο έργο σε όλες τις ηλικίες και συνθήκες εκπαίδευσης, με διακριτούς στόχους και μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες ανάμεσα στην προσχολική, στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια και στην τεχνική εκπαίδευση. 
•    Υπογραμμίστηκε η σημασία της αξιοποίησης των προσεγγίσεων της Διδακτικής των Μαθηματικών και της έγκυρης χρήσης των ΤΠΕ,  ώστε να μην υποβαθμίζεται η διδασκαλία σε ασκησιολογία, για να περιοριστεί η μαθηματικοφοβία και η σχολική αποτυχία.
     Η χώρα μας πρέπει, είναι αδήριτη ανάγκη, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες να αναβαθμίσει ποιοτικά την μαθηματική της εκπαίδευση ώστε αυτή να συμβάλλει μεσο-μακροπρόθεσμα στην κοινωνική και οικονομική της ανάπτυξη.
     Καλούμε το Υπουργείο να λάβει υπόψη πως τα μαθηματικά παντού και πάντα ήταν και θα είναι ο βασικότερος πυλώνας της εκπαίδευσης και να επανασχεδιάσει με υπεύθυνο τρόπο τη στελέχωση των σχολείων, ώστε τα μαθηματικά να διδάσκονται αποκλειστικά και μόνο από μαθηματικούς. Κάθε άλλη απόπειρα θα συνιστά μια ακόμη έκπτωση στο επίπεδο της παρεχόμενης παιδείας και εκπαίδευσης προς τις νέες γενιές με αρνητικές επιπτώσεις για την συνέχιση των σπουδών τους αλλά και για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στην εγχώρια και την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας όπου δυστυχώς θα αναγκάζονται να αναζητούν εργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
        Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Αλεξανδρής Ιωάννης  Τυρλής

Για το Διοικητικό συμβούλιο του Παραρτήματος της ΕΜΕ Ν. Βοιωτίας
                          Ο Πρόεδρος
                    Γιάννης Βελαώρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου